آوا رحمانیان

 
داراى مدرك آموزش موسيقي ارف  زير نظر گروه آدمك

تجربه ى چندين سال تدريس موسيقي كودكان 

برگزاری کارگاه های مادر و کودک مسی پلی

گذراندن دوره روانشناس کودک 

تدریس موسیقی ارف به روش کارل ارف ، مونته سوری و سوزوکی

 

 

*** آموزشگاه موسیقی سلمک شیراز ***