ویدا سقا

كارشناس موسيقي نوازندگي ساز ايراني ،گذراندن دوره هاي تدريس موسيقي كودك 
‎تدريس در بهترين آموزشگاه هاي موسیقی شيراز و برگزاري ‎كنسرت هاي هنرجويي
‎برگذاري كارگاهي ريتم و طبلك براي كودكان
‎و كارگاهاي مادر و كودك

 

**آموزشگاه موسیقی سلمک شیراز**