ایمان اکبرپور

نوازنده و مدرس سازهای کوبه ای

نوازندگی ساز تنبک  را از سال 74 به صورت خود آموز آغاز نمود و در سال 79 نزد امیر امید بخش دوره تنبک را گذراند

در سال 86 نزد استاد افقه دوره حرفه ای ساز تنبک و دوره درک ریتم را فرا گرفت

همچنین ساز دف و سه تار را از سال 79 شروع به فرا گیری کرد و در گروهای متعددی فعالیت کرده است 

در سال 88 نزد استاتیدی چون علی رادمان ، علی بهرامی و وحید رئیسی تئوری و هارمونی موسیقی را گذراند

در سال88 نیز گیتار کلاسیک را نزد استاد کاوه رحمانی فرا گرفت 

فعالیت اصلی ایشان در زمینه آهنگسازی تئاتر می باشد که در آثار خود چندین مقام اول تا سوم آهنگسازی در جشنواره های معتبر کشور را به خود اختصاص داده است 

 

 

***آموزشگاه موسیقی سلمک شیراز***