وحید نوروزی

 دارای مدرک کارشناس موسیقی از دانشگاه شیراز

سابقه تدریس در آموزشگاه های موسیقی شیراز

اجرا کنسرت های متعدد با گروه همنوازان ایران 

اجرای کنسرت های متعدد با گروه راح نواز به سرپرستی محسن نیکپی

اجرا در تیتراژ های تلوزیونی و ..

 

 

*** آموزشگاه موسیقی سلمک شیراز ***