هادی دیور

سولیست انجمن فرهنگی ایران و اتریش

استفاده از محضر و مستر کلاسهای مایسترا وینا اسفورزا ،فرانکو تنللی ،هربرت شواتزر

گذراندن دوره های سلفژ روسی و رهبری نزد مسترو پیتر کوازفسکی

کسب مقام اول جشنواره فجر با گروه اوزی اوای ماهان

اجرای اپرای فلوت سحرامیز به عنوان سولیست در انجمن فرهنگی ایران اتریش

برگزاری کنسرت های مختلف در تهران و شیراز به عنوان سولیست

برگزاری ورکشاپ ها و مستر کلاس های اواز در شیراز

 

 

***آموزشگاه موسیقی سلمک شیراز***