نگار معظم

مدرس ویولون ، ویولون التو، اواز پاپ و سلفژ
در ششمین جشنواره ی موسیقی گروه نوازی فارس مقام نوازنده ی برتر جشنواره را کسب کرد
اجرا کنسرت های متعدد
در اموزشگاه های خوب موسیقی شیراز مشغول به تدریس بوده و هست

 

 

***آموزشگاه موسیقی سلمک شیراز***