مهدی بردبار

 نوازنده " گیتار" در سبک پاپ و جز و فیوژن

هنرآموخته ی اساتید " محسن مرشد" و "ابوالحسن میرولی" میباشد

18 سال سابقه تدریس در آموزشگاه های تهران و شیراز

حضور مستمر در جشنواره های فجر تهران

فعالیت او در زمینه ی تدریس گیتار و همچنین ضبط استودیویی متمرکز است

 

 

***آموزشگاه موسیقی سلمک شیراز***