داوود قاسمی

شروع فراگیری آواز از سال ۱۳۸۳ خدمت استاد امیر زارع 

حضور در کلاس استاد علی جهاندار  جهت فراگیری تکنیک وطراحی آواز و آشنایی با شعر 

شروع تدریس از سال ۱۳۸۷ 

تدریس در شیراز و شهرستان های اطراف

شرکت در جشنواره موسیقی  فارس به همراه گروه ،خنیا ،،، وکسب مقام دومی فارس

اجرای کنسرتهای  متعدد در شیراز و شهرستانها 

تخصص در صداسازی اصولی و تنفس صحیح 

آموزش ردیف استاد شجریان 

آموزش تصنیف خوانی به همراه آشنایی با ریتم 

مشاوره در امور صدا و آواز خوانی

 

 

*** آموزشگاه موسیقی سلمک شیراز ***