جیمبه

جیمبه یک ساز آفریقایی است.در انواع سبک های موسیقی از جمله : پاپ ، لاتین ، الکترونیک و ... قابل استفاده میباشد.

 

اساتید دوره آموزشی جیمبه

موردی یافت نشد

روزهای برگزاری دوره آموزشی جیمبه

موردی یافت نشد