سنتور

ساز سنتور یکی از سازهای سنتی موسیقی ایرانی است که صدای بسیار دلنشینی دارد که هر کسی را مجذوب خود میکند ، در ادامه  این مطلببه بررسی تاریخچه و جزئیات ساخت این ساز و نوازندگان معروف آن پرداخته ایم.

تاریخچه سنتور

شواهد و علائم بجای مانده از نقاشی ها و حکاکی های  موجود از دوره های آشوری و  بابلی (669 قبل از میلاد)، تصویرهایی را نشان می دهد که در آن افراد، آلاتی  ذوذنقه  شکل  شبیه سنتور را که به وسیله طناب یا نخی که بدان متصل بود از  گردن آویخته و با آن می نواختند.
به درستی معلوم نیست سنتور ابتدا در کدام کشور مورد استفاده بوده است، ولی مطمئنا ایرانیها قبل از ظهور اسلام با این ساز آشنا بودند و آن را «کونار» می نامیدند. بعد از اسلام نیز عبدالقادر مراغه ای «ساز» یا «طوفان» را معرفی کرد که شبیه سنتور امروزی بود با این تفاوت که برای هر صدا فقط یک سیم می بستند و با جابه جایی خرکها آن را کوک می کردند.با توجه به قدمت آثار کشف شده، گمان می رود که به احتمال زیاد این ساز از قلمرو ایران به کشورهای دیگر راه یافته و نام های مختلفی پیدا کرده است. به همین دلیل، برخی از انواع سنتور در کشورهای دیگر نظیر عراق، چین، هند، مصر، ترکیه و جمهوری چک نیز با تفاوت هایی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این ساز را در کشور چین «یان-کین»، در اروپای شرقی «دالسی مر»، در انگلستان «باترفلای»، در آلمان و اتریش «مک پر»، در هند «سنتور»، در کامبوج «فی» و در امریکا «زیتر» می نامند که دارای وجه تشابهات و تمایزاتی با یکدیگر می باشند. علاوه بر این، ساز سنتور در بعضی نواحی ارمنستان و گرجستان نیز رایج است.
برطبق دست نوشته های قدیمی، سنتور در سلسله امپراتوری مین (سالهای 1368 تا 1644 هـ. م) به دنبال رفت و آمدهای روزافزون بین چین و خاورمیانه، از فارس و از طریق دریا به چین منتقل شده که ابتدا در استان ساحلی کانتون رواج یافته و سپس به تدریج در سراسر چین تعمیم یافته است. امروزه یان-کین یا همان سنتور چینی به عنوان ساز ملی چین شناخته می شود.

تاریخچه ای از سنتور

اساتید دوره آموزشی سنتور

تصویر نام و نام خانوادگی سمت
وحید نوروزی وحید نوروزی کارشناسی موسیقی
احمد رضا دژم احمد رضا دژم کارشناسی موسیقی
مهدی آشنا مهدی آشنا لیسانس
مهدی آشنا مهدی آشنا لیسانس موسیقی

روزهای برگزاری دوره آموزشی سنتور

استاد روز تحصیلات
وحید نوروزی وحید نوروزی یک شنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۹
وحید نوروزی وحید نوروزی یک شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۵:۵۹
وحید نوروزی وحید نوروزی یک شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۲۹
وحید نوروزی وحید نوروزی یک شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۶:۵۹
وحید نوروزی وحید نوروزی یک شنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
وحید نوروزی وحید نوروزی یک شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
وحید نوروزی وحید نوروزی یک شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
وحید نوروزی وحید نوروزی یک شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
وحید نوروزی وحید نوروزی یک شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
وحید نوروزی وحید نوروزی یک شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
وحید نوروزی وحید نوروزی یک شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
وحید نوروزی وحید نوروزی یک شنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹
احمد رضا دژم احمد رضا دژم یک شنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۹
احمد رضا دژم احمد رضا دژم یک شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۵:۵۹
احمد رضا دژم احمد رضا دژم یک شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۲۹
احمد رضا دژم احمد رضا دژم یک شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۶:۵۹
احمد رضا دژم احمد رضا دژم یک شنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
احمد رضا دژم احمد رضا دژم یک شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
احمد رضا دژم احمد رضا دژم یک شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
احمد رضا دژم احمد رضا دژم یک شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
احمد رضا دژم احمد رضا دژم یک شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
احمد رضا دژم احمد رضا دژم یک شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
احمد رضا دژم احمد رضا دژم یک شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
احمد رضا دژم احمد رضا دژم یک شنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا شنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۵:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۶:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا شنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا شنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۰۳:۰۰ الی ۰۳:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۰۳:۳۰ الی ۰۳:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۰۴:۰۰ الی ۰۴:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۰۴:۳۰ الی ۰۴:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۰۵:۰۰ الی ۰۵:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۰۵:۳۰ الی ۰۵:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۰۶:۰۰ الی ۰۶:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۰۶:۳۰ الی ۰۶:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۰۷:۰۰ الی ۰۷:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۰۷:۳۰ الی ۰۷:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۰۸:۰۰ الی ۰۸:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۰۸:۳۰ الی ۰۸:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۰۹:۰۰ الی ۰۹:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۰۹:۳۰ الی ۰۹:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۰:۳۰ الی ۱۰:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۱:۰۰ الی ۱۱:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۱:۳۰ الی ۱۱:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۲:۰۰ الی ۱۲:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۲:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۳:۰۰ الی ۱۳:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۳:۳۰ الی ۱۳:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۴:۰۰ الی ۱۴:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۴:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۵:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۶:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا یک شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا چهار شنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا چهار شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۵:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا چهار شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا چهار شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۶:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا چهار شنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا چهار شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا چهار شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا چهار شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا چهار شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا چهار شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
مهدی آشنا مهدی آشنا چهار شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
مهدی آشنا مهدی آشنا چهار شنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹