کلارینت

توجه داشته باشيد تلفظ صحيح اين ساز كاخون مي باشد . در ايران تلفظ كاخن نيز متداول است  

كاخون(Cajon) لغتي اسپانيايي به معني«جعبه ، صندوق ، صندوقچه ، كمد كوچك يا ميز كشودار كوچك» است كه به نوعي ساز كوبه اي اطلاق مي شود . نوازنده بر روي كاخون مي نشيند و با ضربات كف دست و انگشتان كه بر روي صفحه جلويي ساز مي كوبد ، صدايي خاص و زنگ دار توليد مي كند . 

«« ريشه ها :


به نظر مي رسد بردگاني كه از آفريقاي مركزي و غربي توسط اسپانيايي هاي فاتح ، به سرزمين هاي تحت سلطه ايشان در آمريكاي لاتين ، به خصوص پرو و كوبا برده شدند ، اين نوع ساز كوبه اي و فرم ساده آن را به اهالي آن سرزمين ها معرفي كردند. بدين ترتيب دو نظريه در مورد پيدايش اين ساز ارائه شد 
ممكن است اين نوع درام نواده مستقيم آلات موسيقايي جعبه مانندي باشد كه در كشورهاي آفريقايي غربي و مركزي مانند آنگولا و آنتيل استفاده مي شدند 

اين آلات موسيقي توسط بردگان و خدمتكاران پرويي كه در ناوگان كشتيراني اسپانيايي ها خدمت مي كردند به تدريج تغيير يافت و به صورت يك ساز كوبه اي به كار رفت. بردگان پرويي مذكور در نواحي ساحلي مانند „ماتانزاس” (Matanzas) و „كوبا” (Cuba) جعبه ها و صندوق هاي حمل ماهي ماهيگيران را به ساز تبديل كردند ؛ در حالي كه در ساير نواحي، مردم بومي با كوبيدن بر روي كمدهاي كوچك لباس و دراورها ريتم مي ساختند و پايكوبي مي كردند .


برخي ديگر عقيده دارند كه بردگان سياهپوست از جعبه هاي ساده اي به عنوان يك ساز استفاده مي كردند تا بدين وسيله عليه حكم اسپانياييهاي حاكم بر نواحي آفريقايي نشين كه موسيقي و ساز و آواز را براي بردگان تحريم كرده بودند مبارزه كرده باشند . بدين ترتيب ايشان مي توانستند بدون ترس از مجازات و بدون زير پا گذاشتن قوانين جابرانه اسپانيايي ها وسايلي مانند چهارپايه و جعبه و كمدهاي چوبي كوچك را كه هويت موسيقايي ندارند به جاي ساز به كار ببرند . 

وقتي كليه نظريات و احتمالات را بررسي مي كنيم مي بينيم كه در هر صورت تركيبي از موسيقي و ساز آفريقايي به همراه اجبار و محدوديت اعمال شده توسط حاكمان اسپانيايي بوده كه مسير پيدايش كاخون را شكل داده و تعيين كرده است. 

اساتید دوره آموزشی کلارینت

موردی یافت نشد

روزهای برگزاری دوره آموزشی کلارینت

موردی یافت نشد