هارمونیکا

هارمونیکا (Harmonica) یا سازدهنی (Mouth Organ) جزو سازهای بادی است و در خانواده سازهای زبانه آزاد (Free Reed Instruments) قرار می گیرد. تولید صوت در این نوع سازها نتیجه ارتعاش یک زبانه (Reed) از جنس فلز است که تنها یک سرآن به بدنه ساز متصل شده و انتهای دیگرش می تواند آزادانه حرکت کند. به ارتعاش درآمدن این زبانه‌ها در اثر عبورجریان هوا موجب تولید صدای ساز می شود.
 در دنیای بلوز، پاپ، جـاز و راک، صدای سازدهنی‌ ها به گوش مـی ‌رسند. سازی کوچک که انواع صداها از آن به گوش می رسد. آنچه که به وسیله لیتل والتـر(Little Walter)، جونیور ولز (Junior Wells)، هاولین ولف (Howlin’ Wolf)، جیمز کاتن (James Cotton) یا میک جگر (Mick Jagger) نواخته می‌شود همگی ساز دهنی یا هارمونیکا هستند، اما هر یک صدایی منحصر به خود دارند. هارمونیکا که نوای آن سالهاست روح و قلب جهانیان را تسخیر کرده، سازی ساده و بی‌ تکلّف است. از موسیقی کلاسیک گرفته تا کانتری گاوچران‌ها، از آهنـگهـای احساسی دور آتش کمـپ گرفته تا هیجان راک اند رول (Rock and Roll)، همه و همه با یک ساز ساده قابل اجرا هستند و کوچک و قابل حمل بودن و راحتی نوازندگی، آن را به یکی از پر طرفدارترین سازها تبدیل کرده است. اوتیس اسپن (Otis Span) پیانیست مادی واترز (Muddy Waters) که یکی از بزرگترین و تاثیر گذار ترین آهنگسازهای سبک بلوز است می گوید: هارمونیکا مادر گروه موسیقی بلوز است .

اساتید دوره آموزشی هارمونیکا

تصویر نام و نام خانوادگی سمت
مازیار خسروی مازیار خسروی کارشناسی موسیقی
زیبا ارتشدار زیبا ارتشدار کارشناس موسیقی

روزهای برگزاری دوره آموزشی هارمونیکا

استاد روز تحصیلات
مازیار خسروی مازیار خسروی دوشنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی دوشنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۶:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی دوشنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی دوشنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی دوشنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی دوشنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی دوشنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی دوشنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی دوشنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی دوشنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی دوشنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی دوشنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۵:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی یک شنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی یک شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۵:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی یک شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی یک شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۶:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی یک شنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی یک شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی یک شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی یک شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی یک شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی یک شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی سه شنبه ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی سه شنبه ۱۰:۳۰ الی ۱۰:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی سه شنبه ۱۱:۰۰ الی ۱۱:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی سه شنبه ۱۱:۳۰ الی ۱۱:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی سه شنبه ۱۲:۰۰ الی ۱۲:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی سه شنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۲:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی پنج شنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی پنج شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۵:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی پنج شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی پنج شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۶:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی پنج شنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی پنج شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی پنج شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی پنج شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی پنج شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی پنج شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی پنج شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی پنج شنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی سه شنبه ۰۹:۰۰ الی ۰۹:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی سه شنبه ۰۹:۳۰ الی ۰۹:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی سه شنبه ۱۳:۰۰ الی ۱۳:۲۹
مازیار خسروی مازیار خسروی سه شنبه ۱۳:۳۰ الی ۱۳:۵۹
مازیار خسروی مازیار خسروی سه شنبه ۱۴:۰۰ الی ۱۴:۲۹
زیبا ارتشدار زیبا ارتشدار شنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۹
زیبا ارتشدار زیبا ارتشدار شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۵:۵۹
زیبا ارتشدار زیبا ارتشدار شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۲۹
زیبا ارتشدار زیبا ارتشدار شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۶:۵۹
زیبا ارتشدار زیبا ارتشدار شنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۲۹
زیبا ارتشدار زیبا ارتشدار شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۷:۵۹
زیبا ارتشدار زیبا ارتشدار شنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۲۹
زیبا ارتشدار زیبا ارتشدار شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۵۹
زیبا ارتشدار زیبا ارتشدار شنبه ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۲۹
زیبا ارتشدار زیبا ارتشدار شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۵۹
زیبا ارتشدار زیبا ارتشدار شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۹
زیبا ارتشدار زیبا ارتشدار شنبه ۲۰:۳۰ الی ۲۰:۵۹